NRK skriver lørdag morgen at skiforbundet risikerer å miste millioner som følge av bråket som har vært rundt hopplandslagets sportssjef Clas Brede Bråthen den siste tiden.

Kommunikasjonsdirektør i forsikringsselskapet Help Dag Are Børresen forteller til rikskringkasteren at de kommer til å vurdere utfallet av saken og at sannsynligheten av at avtalen forlenges svekkes av forbundets håndtering av saken.

– Vår sponsoravtale skal reforhandles til våren, og utfallet av denne saken kan få betydning for hva vi gjør videre, sier han til NRK.

Børresen og Help stiller seg bak Bråthen og hopplandslaget. NRK erfarer at avtalen mellom partene skal dreie seg om et beløp i millionklassen.

Help skal ikke være eneste sponsor som reagerer. Også Nammo, som er et konsern innenfor forsvarsindustri, reagerer på saken. 

– Vi er dypt bekymret for hvordan denne saken utvikler seg med tanke på vår nasjonalsport som Nammo har vært så heldig å sponse i 11 år, sier konsernsjef i Nammo, Morten Brandtzæg til NRK.

Revisjons- og rådgivningsselskapet RSM og LO har også uttalt seg i saken til NRK og VG. De, i likhet med de nevnte sponsorene, stiller seg undrende til behandlingen av Bråthen.

Leder for kommunikasjon og samfunn i Skiforbundet Espen Graff forteller at de skal ha et møte med sponsorene til uka.

Clas Brede Bråthen har vært sportssjef for hopplandslaget i 17 år. Bakgrunnen til bråket skal være en konflikt Bråthen og ledelsen i skiforbundet. Bråthens kontrakt med Skiforbundet skal være et sentralt element i konflikten. Hans nåværende kontrakt går ut april 2022.

Skiforbundet har tidligere uttalt at det er Bråthens kommunikasjonsform og adferd som er uakseptabel, og at det er bakgrunnen til at de ikke ønsker å forlenge kontrakten.