I Kampanjes artikkel «NRK-programleder langer ut mot «feig» influencer-bransje» er fokuset igjen på aktører som ikke gjør en god nok jobb når det kommer til åpenhet og ansvarlighet i sitt virke. Dokumentaren «Innafor – influencer» belyser heldigvis flere sider av vår bransje, og vi er glade for at vi fikk overbevist NRK-programleder Vilde Bratland Erikstad om at det finnes en aktør der ute som har integritet, og som er bevisst sitt ansvar som management for noen av bransjens fremste forbilder som Emma Ellingsen, Gine Margrethe Larsen Qvale og Anniken Jørgensen for å nevne noen.

Forbilder? Det er nettopp dette det handler om. Gode verdier. Gode forbilder. Ansvarlighet overfor egen merkevare og andres. Alle de vi representerer i vårt management har skapt sitt virke gjennom de personene de er, og ikke valgt en snarvei til suksess ved å delta på et reality-program for å «kickstarte» sin karriere.

I vårt management sier vi nei til merkevarer som ikke passer de menneskene vi representerer, og dette handler utelukkende om ansvarlighet. Vi takker også nei til influencere som ønsker å være en del av vårt management, om vi mener at de ikke har de verdiene vi mener at et forbilde må ha, som er avgjørende for at vi kan representere de på en god måte. 

Mange tror at det å ha et management kun handler om å ha noen som kan skaffe de kommersielle avtaler med merkevarer. Det handler om så mye mer enn det. Vi er først og fremst en støtte for de vi representerer i det daglige, og sørger for at de tar gode avgjørelser med tanke på sin profil. Dette kan handle om inngåelse av kommersielle avtaler, pressehåndtering, tv-samarbeid, bokutgivelser, utvikling av varemerker, kolleksjoner osv. Vi har også et apparat som er der for våre når det kommer til juridiske perspektiv og forvaltning av økonomi. Alt dette handler om ansvarlighet overfor de vi representerer.

I dokumentaren det vises til, så hadde vi ingen problemer med å si ja til til å delta, som følge av at vi er transparente i det vi gjør. Vi er også glad for at journalisten som gjennom dokumentaren sier at hun i utgangspunktet er negativ til bransjen, opplever at det vi representerer er profesjonelt og ansvarlig. At andre aktører ikke stiller opp eller kommer med bortforklaringer på hvorfor, er uheldig for bransjen som helhet.

Vi er kanskje ikke de største målt i omsetning, og vi er ikke eid av noe mediehus (som bør være vant til å forholde seg til medier), eller av investorer som kun er ute etter profitt. Vi er eid av de ansatte, og har solid økonomi. Men først av alt, så er vi stolte av at vi utvikler oss, våre influencere og merkevarene vi jobber med, med høy integritet.  

Vi er aktivt med i Fagutvalget for influencermarkedsføring (FIM), og vi jobber for at en av de områdene som vokser mest innenfor markedsføring skal få det ryktet det fortjener. Flere av verdens og landets fremste merkevarer vet verdien av å bli assosiert med en influencer som representerer en målgruppe de har store problemer med å trenge gjennom til med tradisjonell markedsføring. Vi er tydelige på at vi jobber med verdiskapning, ikke bare for merkevarer – men også på vegne av de forbildene vi representerer.

Vi kan jo også spørre oss om alle mediene er bevisste på hvem de gjør til forbilder i dagens mediehverdag. Ukentlig så løftes mennesker frem i artikler og det blir gitt seertid til mennesker som utelukkende er ute etter eksponering, og som vil bli kjendis for kjendistilværelsens skyld, i stedet for å løfte frem morgendagens forbilder for dagens unge. Vi ønsker ikke å være noen moralens vokter,  men er tydelige på hva vi mener er gode verdier. Vi er vårt ansvar bevisst, og er glad for at mange merkevarer også er opptatt av dette.