Fagutvalget for Influensermarkedsføring (Fim) har vært i drift i et drøyt halvår, og det skulle bare mangle om ikke vi skaper debatt når vi påpeker at enkelte influencere driver med markedsføring som kan bidra til å øke kroppspresset blant barn og unge. Men noe av det som kommer frem viser at det hos enkelte er en misforståelse om hva Fim er og skal være, nå senest i Kampanje 14.mai 2020.

Fim ble etablert som en selvreguleringsordning i samråd med Medietilsynet, Forbrukertilsynet og Barne- og Familiedepartementet i 2019. Også fremtredende representanter blant influencere var med på å forme retningslinjene for det som er blitt Fim.

Valget av selvreguleringsordning som forvaltes av bransjen selv skyldes at dette gir en dynamisk løsning og en organisasjonsform som alle parter fant hensiktsmessig.

- Fim er ingen privateid organisasjon som leker politi

Fim er ingen privateid organisasjon som leker politi uten noen som helst jurisdiksjon. Fim er bransjens ansvarlige svar på et sterkt og tydelig signal fra myndighetene. Utvalget har naturligvis også et tett og godt samarbeid med myndighetene som selvsagt evaluerer både Fim og andre selvreguleringsordninger regelmessig.

Det er trist om useriøse aktører skal ødelegge for det majoriteten av markedet nå prøver å gjøre, nemlig å opptre ansvarlig og på en seriøs måte. Forhåndsavklaringer er en god måte å få ting vurdert på. Dette benytter mange seg av og er også det som utgjør størstedelen av Fims løpende arbeid, noe som vi ser på som et bevis på at Fim fungerer.

Alle influencere, nettverk eller annonsører som er i tvil om en kampanjes innhold, har nå et sted å henvende seg. Da kan kampanjen sjekkes mot  praksis som følger av de retningslinjer og den standard ANFO, MBL, myndighetene og bransjen selv har ønsket.