Sport 1-eier Gjelsten Holding og største eier i Gresvig, O.N. Sunde, har i dag inngått en avtale med konkursboet etter Gresvig om å overta store deler av boet. Den profilerte investoren Bjørn Rune Gjelsten kjøper dermed boet sammen med tidligere Gresvig-eier, Olav Nils Sunde

- Jeg synes det er trist at en aktør som Gresvig, med over 100 års historie og hvor jeg også tidligere har vært en eier, forsvinner. Samtidig er det et faktum at det lenge har vært en overetablering av sportsbutikker i Norge, noe som har bidratt til svak lønnsomhet i bransjen. Gjennom samarbeidet med Olav Nils Sunde og hans selskap O.N. Sunde får vi nå muligheten til å skape en solid aktør med langsiktige og finansielt sterke eiere, som gjennom Sport 1 og Intersport vil være den ledende faghandelskjeden i Norge, sier Gjelsten i en pressemelding. 

Gjelsten Holding er hovedaksjonær i Sport 1 Gruppen, som er kjedesentralen i Sport 1-kjeden med rundt 220 butikker over hele landet fordelt på konseptene Sport 1, Anton Sport og Löplabbet.

Dermed skapes en ny sportsgigant av de to sportskjedene som til sammen får en omsetning i butikk på fem milliarder kroner. 

Må legge ned butikker
Samtidig er det også klart at det ikke har lykkes å finne en løsning som sikrer alle ansatte og alle butikker. 

- Vi har arbeidet intensivt med å få oversikt over situasjonen og kartlegge muligheter for videre drift. Det ble tidlig klart at det ville bli vanskelig å unngå oppsigelser og avvikling av butikker, men denne løsningen er etter vår oppfatning det klart beste alternativet for både kreditorer, ansatte og andre involverte parter, sier bostyrer Håvard Wiker fra Ro Sommernes advokatfirma.

Ifølge E24 legges 34 butikker umiddelbart ned.

Blir Intersport-sjef:

G-Sport-sjefen, Lars Kristian Lindberg, blir med over til den nye eieren for å lede omprofileringen av G-sport til Intersport.

Gresvig-eier beklager
Sportsbransjen har i lang tid vært preget av overetablering av butikker, sterk konkurranse og økende prispress. G-Sport gikk over en halv milliard i underskudd i fjor og ble slått konkurs.

Les også: Selskapet bak G-Sport og Intersport slår seg konkurs

- Sport 1 Gruppen og konkursboet som gjør oss i stand til å videreføre store deler av virksomheten i Gresvig. Beklageligvis er det ikke realistisk å videreføre samtlige butikker og funksjoner i den nye strukturen, men gjennom dette bidrar vi til å sikre at et stort antall av våre medarbeidere fortsatt har en jobb å gå til, sier mangeårig Gresvig-investor, Olav Nils Sunde, i en kommentar.

Den negative trenden er ytterligere forsterket de siste månedene gjennom en snøfattig vinter i sentrale deler av landet, noe som har resultert i sviktende salg av vintersportsutstyr. Flere sportskjeder har den senere tid vært tvunget til å ta drastiske grep knyttet til sin virksomhet.

Nye oppgaver for Lindberg
Med de nye eierne er det også klart hva som skjer med tidligere Gresvig-sjefen, Lars Kristian Lindberg. Han blir ansvarlig for Intersport-kjeden fremover, mens Ole-Henrik Skirstad vil være ansvarlig for Sport 1-kjeden.

De to konseptene vil fremover konkurrere i sine lokalmarkeder med hvert sitt sortiment og hver sin profil. Gjelsten Holding AS vil ta en aktiv eierrolle når det gjelder koordinering av aktiviteten i de to kjedene, på vegne av eierne.

Overdragelse av butikker og eiendeler fra konkursboet forutsetter godkjennelse fra Konkurransetilsynet, heter det i meldingen. 

Under forutsetning av positiv behandling hos Konkurransetilsynet vil Gjelsten Holding og O.N. Sunde AS gjennom Sport Holding AS, eid med 50 prosent av hver av partene, kontrollere et kjedesystem med nærmere 350 fagbutikker og en omsetning til forbruker på rundt fem milliarder kroner.