Kampanje skrev den 10. januar at et rendyrket CRO byrå i Norge legges ned og at administrerende direktør Joachim Furuseth skylder på et umodent marked. Han utdyper dette enda mer i en artikkel publisert noen dager senere i en Ehandel.no artikkel. Det sammenlignes med SEO for 10 år siden, at det finnes veldig få som kan fagområdene innen CRO og at kundene ikke er modne nok til å kjøpe CRO. Dette er en virkelighet vi ikke kjenner oss igjen i, og mener ikke kan få stå uimotsagt.

De siste to årene har jeg vært med på å bygge opp Conversionista i Norge, et «rent CRO selskap». I løpet av denne tiden har vi truffet store og små selskaper i ulik modenhetsgrad til faget CRO. Det som er felles for de alle er at de har jobbet med CRO i mange år. Det er viktig å vite at CRO ikke er noe magisk som bare noen få kan. Det er ikke et hemmelig våpen eller et verktøy som er helt nytt. CRO er webanalyse og innsikt, utvikling og forbedring av nettsidene, epostene, kundedialogen. Dette er noe alle selskaper med en digital tilstedeværelse gjør og har gjort. CRO er en betegnelse på et fagmiljø som jobber systematisk med prosesser, metoder og teknikker for å øke sannsynligheten for å lykke i dette arbeidet. Så enkelt, men samtidig så vanskelig.

Når det er sagt er det med CRO som alle andre fagområder - jo mer du lærer, jo større blir det. Noe vi har sett i 2019, som gjør meg veldig glad er stillingsutlysninger for konverteringseksperter! Dette er noe som tidligere har ligget under webmaster-, web editor- eller ecommerce manager-rollen. Dette forteller meg at mange selskaper ser at det ligger et uforløst potensiale i å forbedre kundeopplevelsen i egne kanaler og at dette er såpass virksomhetskritisk at man må eie dette selv, inhouse. Det holder vi helt med om. Utfordringen er selvsagt at det ikke finnes god nok tilgang på mennesker med lang erfaring innenfor disse kompetanseområdene, så her skal vi dels gi Furuseth medhold. Der vi mener man har et fortrinn med å skape et fagmiljø er nettopp at de digitale ekspertene tiltrekkes faglige miljøer i større grad enn å sitte alene i rollen sin i et selskap.

Trenger man å drive opplæring av markedet? Ja. Dette er dog ikke fordi CRO er nytt. Det er fordi den digitale utviklingen skjer så raskt at man trenger det hele tiden i alle fagområder. La meg ta dette tilbake til SEO, som nå har vært etablert i 10+ år ifølge Furuseth. Google slipper store og små oppdateringer flere ganger i året som endrer forutsetningene for hva som er retningslinjer og beste praksis. Det er også mye Google ikke forteller, som spesialistene må finne ut av, dette er noe dette fagmiljøet er veldig flinke til å dele med hverandre, også mellom konkurrenter. Med andre ord, skal du drive med SEO i dag og selge dette til selskaper må du drive med opplæring her også.

Dersom man skal lykke med å tilby sine tjenester innen CRO i Norge må man ha en tydelig og gjennomprøvd metodikk forankret i designprinsipper og webspykologi, drive opplæring og våge å ta seg betalt.

Men én ting er jeg helt enig med Furuseth om; at CRO er et av de mest underinvesterte områdene til selskaper med digital tilstedeværelse.

Det blir vanskeligere og vanskeligere å skille seg ut for å drive trafikk til nettsiden, derfor vil flere få øynene opp for å forbedre kundeopplevelsen på nettsidene og på den måten få større ROI og drive et mer lønnsomt nettsted.