Mens jubelen stod i taket i teknologi- og kommunikasjonsbyrået Creuna, har kritikken haglet mot Bane Nor og deres budsjett på design- og merkevaretjenester på 54 millioner kroner.

- Rett og slett og et utslag av en ukultur i staten, sa Senterpartiets finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik til Kampanje tidligere denne uken.

Les også: Slakter Bane Nors millionbruk på merkevarebygging: - Jåleri og sløsing av skattebetalernes penger

Dermed fortsetter bråket rundt jernbanereformen, navneomleggingen fra NSB til Vy og nå arbeidet med å gjøre Bane Nor til en merkevare.

- Fikk hakeslepp
Også i SV er tonen krass etter at Kampanje omtalte budsjettrammene til Bane Nor for de neste årene.

- Jeg fikk hakeslepp, sier Arne Nævra (SV) i Transportkomiteen om saken i Kampanje.

Han finner det «helt uforståelig at en etat som har ansvar for skinner og signalanlegg behøver noen slik satsing».

- Er det sånn at entreprenørbransjen ikke vet hvem de er? For de står ikke i første linje til til de reisende. Det er det togoperatørene som gjør. Jeg synes dette er helt utrolig, sier Nævra.

Han sier at han vil vurdere å stille spørsmål til statsråden om saken.

- Det er greit nok at en etat skal kunne jobbe fritt og selvstendig etter beste evne, men ingen etater lever i et politisk vakuum. Dette er en følge av hele galskapen i jernbanereformen der en hel rekke selskaper skal kjøpe og selge tjenester til hverandre, men det betyr ikke noe om herr og fru Nilsen son kjører tog mellom Drammen og Oslo vet hvem som eier  signal-anleggene, sier Nævra.

- Har tydelige forventninger
Nå har statsråden for samferdsel, Jon Georg Dale, funnet tiden inne til å svare på kritikken.

- I eiermøte med Vy har jeg blant annet i en tilføying til protokollen tydeliggjort at jeg forventer at selskapet gjennomfører merkevare- og navneendringen på en kostnadseffektiv måte. Når det gjeld Bane NOR har jeg i eierdialogen uttrykt tydelige forventninger til effektiv ressursbruk i selskapet, sier Jon Georg Dale til Kampanje.

Avtalen om designtjenester har en ramme på 33 millioner kroner i en seksårsperiode. Det er i tillegg satt av 21 millioner kroner til merkevaretjenester i samme periode. 

Les mer: Creuna skal bygge Bane Nor-merkevaren - har satt av 54 millioner på seks år

Dale sier «et av hovedmålene med jernbanereformen og andre store grep vi [regjeringen, red. anm.] har tatt er å få mer igjen for pengene i tillegg til et bedre tilbud til passasjerer og transportører.

- Vi ser allerede resultatene fra reformen. Etter de første konkurransene ligger vi an til å spare flere milliarder kroner de neste årene. Jeg er opptatt av effektiv ressursbruk i offentlig sektor, og det har jeg formidlet gjennom alt av eierdialog med alle selskapene våre, sier han.

- Har et hovedansvar selv
I juni i år vant svenske SJ kampen om å kjøre tok i Midt- og Nord-Norge, noe som var et stort nederlag for gamle NSB eller Vy som det i dag heter. Ifølge regjeringen skal dette ha gitt besparelser på fem milliarder kroner over en tiårsperiode.

- Både passasjerer, bilister og næringsliv skal være trygge på at de pengene som staten bruker på å bygge og drifte veier og jernbane i all hovedsak går til et bedre og tryggere reise- og transporttilbud. Offentlige penger skal først og fremst brukes til å skape bedre reisehverdager, sier statsråden.

Samtidig mener Dale at selskapene også har et ansvar for pengebruken.

- Alt dette sagt, er det også slik at styret i et selskap selv har et hovedansvar for hvordan selskapet best løser oppgavene sine. Selskapet må selv svare for de konkrete disposisjonene de gjør, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.