Jeg vil starte med å si at jeg er helt enig med Jan Morten i Anfo. Alle byråer skal ha like muligheter, liten eller stor, og vi som bransje er tjent med grundige og objektive vurderinger om hvem som er det beste byråalternativet for hver enkelt kunde.

Det er heller ingen hemmelighet (ref. andre kommentarer i saken) at det finnes pitsjer som er useriøse med hinsides forventninger til levering og tilhørende tidspress – men å ta Møller Gruppen inn i en slik sammenligning er ikke bare useriøst – det er feil.

Jeg vet at jeg ikke er objektiv i Møller-saken fordi Dentsu denne gang stakk av med seieren, men jeg har lang erfaring i bransjen og har deltatt i mange pitsjer med en rekke norske, nordiske og internasjonale aktører på andre siden bordet. Kritikken mot Møller-prosessen i etterkant av konkurransen er totalt uberettiget og jeg setter store spørsmålstegn om hva som er motivet og fra hvem – og ikke minst hvorfor denne pitsjen er blitt en sak.

Møller-konsernet er en av Norges absolutt mest attraktive kunder. De opererer i en bransje i sterk endring, en bransje som nesten hele befolkningen har et forhold til og de har merkevarer i porteføljen som alle markedsførere drømmer om å få jobbe med. At de i tillegg er en seriøs aktør som har hatt samme byråkonstellasjon i veldig lang tid, jobber fremtidsrettet og gjennomfører ryddige prosesser styrker denne påstand.

Alle som leder et byrå eller en byrågruppe har en veldig viktig oppgave i å gjøre de prioriteringer som er best for sin enhet på kort og lang sikt. Med dette som bakgrunn kan alle selv velge om de vil være med eller ikke, de kan velge hvilken innsats som legges ned og de bør definitivt gjøre en nøyaktig finansiell kalkulering på kort og lang sikt. Vi i Dentsu gjorde også en slik evaluering av Møller Gruppen, men det var aldri noe tvil om at det var dette vi ville være med på. Vi valgte derfor å gå «all in» for å vise Møller at vi var det beste valget for å hjelpe dem å vinne fremtidens mobilitets-marked. Selvfølgelig var det en stor risiko og selvfølgelig kunne det gått galt med så mange gode konkurrenter, men vi vurderte alikevel dette som noe vi ville satse på.

Så hva er problemet – jeg skjønner det virkelig ikke. Møller gjennomførte en veldig ryddig konkurranse. Jeg har selv kommentert at det tok lang tid, men det var jo utelukkende fordi de opererte med lange tidsfrister, gjorde grundige evalueringer og vurderte alle sider av et samarbeid – faglig, teamets sammensetning og kompetanse, fremtidsvisjoner, evne til å samarbeide med andre kompetansemiljøer og selvfølgelig den finansielle delen av et samarbeid. Dette er jo slik alle byråer vil ha det. Det gir en rettferdig konkurranse der alle – store som små - har mulighet til å vise seg frem. Jeg representerer den største byrågruppen men jeg vil selvfølgelig alltid ha en «fair konkurranse». De største byråene skal ikke ha fortrinn, alle skal vurderes på likt og den som leverer den beste totalopplevelsen for kunden skal vinne. For å gi alle byråer, store som små, like muligheter tjener vi på ryddige konkurranser med tydelige oppgaver, lange frister, grundige evalueringer og tydelige tilbakemeldinger. Det er slik denne pitsjen har vært.

Vi har nok av uryddige konkurranser med utydelig scope, umulige tidsfrister og useriøse krav. Dette bør vi som bransje gjøre noe med – men i den kategorien er virkelig ikke Møller-pitsjen.