Et tids- og klokkefritt Sommarøy ble presentert som innbyggernes initiativ, var i virkeligheten et PR-stunt fra Innovasjon Norge.

Stadig flere bedrifter velger innholdsmarkedsføring som en viktig, eller stor del av markedsmiksen sin. I fjor høst fortalte også Innovasjon Norge at de ansatte en rekke nye mennesker for å kunne levere mer og bedre innhold i «absolutt verdensklasse». Historiefortelling skulle stå sentralt i den nye satsingen.

Da visste vi ikke at det var meningen at de skulle finne på historier.

I går publiserte NRK nyheten om at et tidsfritt Sommarøy ikke var en nyhet. Tvert imot var det et velregissert PR-stunt fra Innovasjon Norge, der innbyggerne på Sommarøy til en viss grad har spilt på lag. Til en viss grad sier jeg, for dette var det noen av innbyggerne som visste om, mens det store flertall ikke var tatt med på råd eller informert om hva som skulle utspille seg. Lite tyder på at stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H) som tok imot innbyggernes representant og oppropet, visste at dette ikke var ekte.

I den katolske kirke ødelegger dødssyndene kjærligheten til Gud i menneskets hjerte ved en fullt ut bevisst og overlagt handling som strider mot Guds vilje

DNB foreslo for noen år siden en Vær Varsom-plakat for sin innholdsmarkedsføring. Kanskje burde reiselivsdirektøren i Innovasjon Norge også lage slike retningslinjer for sin kreative «redaksjon»?

Framveksten av innholdsmarkedsføring bunner ut i et stort behov fra bedrifter og organisasjoner til å bygge tillit og troverdighet. Tillit til innhold i ulike medier og på ulike plattformer har i lang tid vært diskutert, fordi det trues av falske nyheter, dårlig kvalitet og skjulte avsendere.

Som innholdsmarkedsfører er jeg helt avhengig av å fortelle troverdig innhold og holde en god etisk standard. Vi vet alle at det tar tid å bygge tillit, og ofte skal det ikke mange feilskjær til for å rive ned tilliten. Ønsker virkelig Innovasjon Norge å bidra til falske nyheter og en utvikling hvor publikum og presse ikke kan stole på at den informasjonen som kommer fra troverdige kilder faktisk er riktig? Kan Innovasjon Norge virkelig sette sin og norske reisemåls tillit og troverdighet slik på spill?

DNB foreslo for noen år siden en Vær Varsom-plakat for sin innholdsmarkedsføring. Kanskje burde reiselivsdirektøren i Innovasjon Norge også lage slike retningslinjer for sin kreative «redaksjon»?

I innholdsmarkedsføring er det uakseptabelt å finne på historier. Det skal være sant. Med denne saken har Innovasjon Norge begått en «dødssynd», en fullt ut bevisst og overlagt handling. Hvor mye tillit og troverdighet som blir ødelagt, vil vise seg.

Ideen om et tids- og klokkefritt sted i Nord-Norge hvor midnattsola alltid skinner og idyllen råder, er en virkelig god og ikke minst forlokkende tanke i en stadig mer stresset hverdag. 

Innovasjon Norge burde heller ha brukt pengene på å virkeliggjøre ideen – deretter kunne de ha fortalt historien.