Både i Norge og internasjonalt har debatten rundt influencerne gått i hele år. Ikke unaturlig når kanalen er i ferd med å forlate de sene tenårene og gå inn i voksenlivet. Erfaringsmessig er dette langt fra like smertefritt for alle. Både vi i ANFO og andre bransjeaktører har kommentert utviklingen i kanalen også tidligere.

Senest i et innlegg i Kampanje 17. desember etterlyste digital rådgiver i IUM, Masha Scekic fremdrift. Det er bra. Vi på vår side har jobbet godt siden temaet ble debattert i vår.

ANFO Annonsørforeningen skal arbeide for ansvarlig markedsføring i Norge. Det betyr blant annet at vi skal ha et årvåkent blikk på kanaler og virkemidler som brukes som påvirkningskanaler. Influencerne har blant annet stor innflytelse og påvirkning overfor spesielt barn og unge voksne. Ikke minst når det gjelder kroppspress. Dette fordrer aktsomhet fra oss som markedsførere.

ANFO og MBL har plukket opp hansken som ble kastet av helse- og omsorgsministeren og folkehelseministeren i sommer. Der ble influencerne adressert med utgangspunkt i at de oppleves som å ha negativ påvirkning på kroppspress og kroppsmisnøye.

Både influencerne, influencernettverk og annonsører ønsker å bidra konstruktivt for å etablere klare rammer og prinsipper for hva som er akseptabelt og hva som er fornuftig.

Siden september har de to organisasjonene og flere influencernettverk jobbet med retningslinjer for influencer-markedsføring. FUIM (Fagutvalget for influencer-markedsføring) er navnet på organisasjonen som skal ivareta dette. Denne organisasjonen er under etablering. Modellen henter inspirasjon fra MFU (Matvarebransjens Faglige Utvalg), en annen selvreguleringsordning som administreres av ANFO.

I FUIM kan alle som ønsker klage inn konkrete eksempler på influencer-markedsføring man mener er i strid med retningslinjene til FUIM. Klagene skal så oversendes annonsør, influencernettverk og influencer som har tilsvarsrett. Deretter vil klagene behandles av et bredt sammensatt bransjeorgan. Alle vedtak her skal publiseres. Ordningen vil også åpne for forhåndsavklaringer på konkrete kampanjer.

For å gjøre dette praktisk og anvendbart skal det utarbeides en mer detaljert veileder. Som vi sier så er vi i en prosess. I den pågående fasen skal det også landes finansiering og formelle strukturer skal på plass. Vi ser for oss en fasevis etablering. Målet er å etablere et sekretariat etter modell fra nevnte MFU og et fagutvalg som fatter vedtak og avgir forhåndsavklaringer.

Selvsagt jobber vi også for å få på plass en bransjestandard, valuta og bransjenormer. I en situasjon hvor tall og priser i beste fall oppleves som lite oversiktlig og effektdokumentasjon er ganske fraværende er dette viktig. Vi kan love at vi er på den ballen også, men i lys av signalene fra to departementer i sommer har vi prioritert å få på plass en selvreguleringsordning.

ANFO er for øvrig i gang med å utarbeide en standardavtale vi vil anbefale alle våre medlemmer om å benytte når man skal inngå avtaler med influencere.