I skrivende stund planlegger kunder og vi i mediebyråene det nye året. Vi vurderer og analyserer strategier og medieuttak, og vi kartlegger hvordan vi kan sikre en effektiv medieplan, basert på innsikt og dokumentasjon.

Da kommer vi ikke utenom årets store debatt om influencer marketing. Våre bransjekollegaer kastet lys over noe av problematikken tidligere i år og senere har det vært mange debattanter. Blant andre gav INMA oss en interessant opplysning om at opprydningen hadde startet.

Få ting hadde gledet oss mer enn om så var tilfellet, men vi har sett lite til resultater av arbeidet…

Vi som på vegne av våre kunder vurderer bruk av influencere stiller oss undrende til en fortsatt manglende bransjestandard og spør hvor opprydningen har tatt veien.

Har nettverkene som promoterer sine influencere sovnet eller har jakten på kortsiktig inntjening vært mer drivende enn langsiktighet? Har de, via intern promotering og stadige innlegg om temaet i mediene, hovedsakelig ønsket å melke kanalen så lenge det varer?

ANFO - som også har vært en av debattantene - har uttalt at bransjen sårt trenger at tante Sofie besøker «hjemme-alene-festen» og rydder opp i tall og uoversiktlige priser og manglende effektdokumentasjon.  Det er vi helt enige i. Men vi lurer altså hvor tante Sofie har blitt av?

Selvsagt heier vi på nye plattformer og metoder å treffe målgruppene på. Vi er på konstant jakt etter tiltak som kan bidra til å oppnå kommunikasjons-, reklame- og salgsmål på vegne av våre kunder.  Vi heier på uttak som er kreative og som knytter produktene nærmere forbruker – hvilket kan vise seg å være influencers sterkeste egenskap. Vi er absolutt enige i at vi trenger medier som beriker og styrker uttakene og der godt innhold kan skapes på målgruppens premisser.

Dersom influencer-nettverkene og andre bransjeaktører hadde blitt enige om en felles bransjestandard, felles kompetanseheving, og dokumentasjon av kommunikasjonseffekter, ville det gitt plattformen en sårt tiltrengt seriøsitet. Og dermed en sunn og positiv utvikling.

Med dette i minnet er det ekstra synd å følge med på utviklingen i denne delen av bransjen. Nå fremstår det som om det fortsatt handler om å melke annonsører, fremfor å drive kanalen videre som en viktig bidragsyter til merkevarebygging og salg.

Dersom det har pågått dialoger om fremdriften mot en bransjestandard, som vi ikke har hatt innsyn til, setter vi pris på om noen kan redegjøre for hva man har kommet frem til.

Vi tar gjerne del i arbeidet med å profesjonalisere fagområdet og drive bransjen videre.  Hvem sender invitasjonen?