Etter Ole Christians Apelands utspill i fjor om at det kan være effektfullt å låne, stjele eller la seg inspirerer av andres ideer, skrev jeg en kronikk. Der hevdet jeg at kaker som man har stjålet – i dette tilfellet kreativt arbeid – smaker surt, og at kaker man har kjøpt ærlig og redelig smaker søtere.

Mitt utspill ble så besvart av Jan Morten Drange som mente, litt forenklet, det var greit å bygge videre på gode ideer som er tenkt tidligere.

Men denne uka er det «naturlig nok ikke» greit å piggybacke på etablert kommunikasjon, og Drange skriver eksplisitt at «han definitivt ønsker å mele sin egen kake.» Det kan virke som han i beste fall har et litt uavklart forhold til kaker.

Det er fristende å si at Drange her får smake sin egen medisin. At Kampanje åpenbart har latt seg inspirere av Anfo og «den store annonsørdagen» og således kommer opp med «den store merkevaredagen». I den forbindelse tillater jeg meg å sitere Drange fra hans kronikk fra november i fjor: «Det er helt OK å la seg inspirere dersom det er den beste ideen». Ja, da er det vel slik at «Den store» er den beste ideen da, og da burde alt være OK?

I vår verden er det selvfølgelig ikke det. Slik vi ser det, så «profiterer» Kampanje på å la seg inspirere av Anfo sitt velkjente konsept. 

«Men før vi setter Knut Kristian Hauger i merkevarefengselet, vil jeg hevde at det er noen svært formildende omstendigheter.»

Men før vi setter Knut Kristian Hauger i merkevarefengselet, vil jeg hevde at det er noen svært formildende omstendigheter. «Den store» som begrep, eller 'prefiks' som Drange kaller det, er så mye brukt, at det i farten er vanskelig å plassere eierskapet hos Anfo alene. Jeg mistenker dessuten (her har jeg ikke belegg) at også Anfo har latt seg inspirere. De har sett til det store utland, nærmere bestemt Sverige, og tilsvarende konferanser der. Her har det nemlig gått inflasjon i begrepet «Stora»: Stora Marknadsföringsdagen, Stora Annonsörpriset og Stora PR-priset for å nevne noen.

Så hvem som egentlig har latt seg inspirere av hvem, er som i alle andre slike saker en vrien sak å bevise. Det er mange som har prøvd, og blitt hengt ut i forsøket – ikke at det er så interessant i denne sammenhengen. Kampanje har latt seg inspirere av Anfo, og litt forståelig er det. Vi i reklamebransjen hadde nok ønsket at Kampanje kunne gått en runde til med ideer før de banket navnet «Den store».

Kunne dette vært unngått? I dette tilfellet skal man være forsiktig med å gi råd. Like fullt er det opplagt at Anfo ville tjent på å ha et noe mer unikt navn, som det var lettere å ta eierskap til på sine signaturprodukter enn akkurat «Den store». I så fall ville det vært langt mer ubehagelig for Kampanje å låne eller stjele det.

Så til både Kampanje og Anfo: Dere av alle er godt kjent med at det finnes både designbyråer, reklamebyråer og PR-byråer som kan hjelpe dere med å bygge en unik identitet rundt deres kurs og konferanser. Senest i går fikk Anti Bergen den velfortjente Businessprisen i Stella for sitt fantastiske arbeid for Festspillene i Bergen. La dere inspirere, men ikke lån eller stjele. Da smaker som kjent «Den Store Pepperkaken» litt dårligere.