Det er ganske oppsiktsvekkende at en Creative Director i et digitalt byrå frykter at «teknikker og trender» erstatter de gode idéene. Det er nesten så man håper han har feilsitert seg selv, for det er jo nettopp «teknikker og trender» som driver kreativiteten fremover, og som skaper rom for de beste historiefortellingene.

Markus Lind sine innlegg har en velmenende grunntanke. Det er mange bloggere som overeksponerer seg selv og som ikke er kritiske nok i sine samarbeid med merkevarer. Og det er mange merkevarer som kaster bort mye penger på dårlig funderte blogg-samarbeid. Dette devaluerer både bloggerens troverdighet og merkevarens ønskede effekt. Det er vi helt enige om.

Likevel er dette egentlig ikke noe nytt fenomen, det er nok av annonsører gjennom årene som har bygget forholdvis sterke merkevarer uten nevneverdig sterke kommunikasjonsidéer. Mange lite effektive konsepter er blitt reddet inn av unødvendig høy pengebruk eller bruk av billige «teknikker».

Effektiv markedskommunikasjon har alltid vært et samspill mellom idé og teknikk. Gode idéer utnytter kanalenes egenskaper og de tekniske løsningene som finnes for å fortelle gode historier til målgruppen.

Jeg vet ikke om noen som hevder at bloggere og influencer marketing-bølgen er den «absolutte sannhet». Og det er heller ingen i PR-verdenen jeg kjenner som mener at reklame i seg selv er gått ut på dato. Derimot er bloggernes fremvekst en konsekvens av en større samfunnstrend der forbrukere er mer skeptiske til rene kommersielle budskap, og søker bekreftelse fra folk de stoler på før de velger hvilke produkter og merkevarer de skal velge.

Dette gir merkevarene et større behov for å bygge troverdighet rundt nettopp sine kampanjer og historier. Her er bloggere en lett tilgjengelig tredjepart som kan bekrefte merkevarens budskap. Å hevde at dette står i veien for de gode idéene, er jo nærmest som en kreativ fallitterklæring å regne. Det som kreves er andre typer idéer.

I Facebooks spede kommersielle begynnelse, for 6-7 år siden, var det mange fortvilede reklamefolk som ikke fikk tv-reklameidéen sin til å fungere i en Facebook-app. Nå har de fleste forstått at sosiale medier krever sine egne idéer, og kreativiteten har tilpasset seg de mulighetene som finnes.

Forhåpentlig vil denne erkjennelsen også komme når bloggermarkedet en dag blir voksent. Teknikker og trender står ikke i veien for de gode idéene. De utfordrer og driver kreativiten fremover.