De dårlige nyhetene fortsetter å strømme på fra næringslivet. Nå er det telegiganten Telenor som må sette i gang en nedbemanning og starte på en omorganisering noe som innebærer kutt av 200 stillinger i Norge. Bransjen er i endring, og Telenor er nødt til å omstille seg, forklarer selskapet.

Ett av grepene er å slå sammen den største divisjonen i Telenor Norge, mobilvirksomheten, med TV- og internett.

-  Vi ønsker å være enda mer kundefokuserte og fremstå tydelig som ett Telenor, uavhengig om du er bredbånds-, TV-eller mobilkunde hos oss. Samtidig skal vi øke verdiskapingen og effektivisere måten vi jobber på. Derfor gjør vi endring på noen av divisjonene våre, sier administrerende direktør Birgitte Engebretsen i Telenor i en pressemelding. 

Hun tok over som sjef i Telenor Norge i august i fjor og gjennomfører nå sin første nedbemanning som Telenor Norge-sjef.  Endringene fører til et redusert bemanningsbehov i størrelsesorden 200 årsverk.

 - Endringene vi nå gjennomfører innebærer at vi får færre ledere og flatere struktur, samt at roller og arbeidsmåter blir endret for at vi skal levere på de målene vi har satt oss. Omstillingsprosesser som dette er krevende for de berørte. Det er likevel helt nødvendig at vi fornyer oss og skaper økt verdi for kundene, samtidig som vi ivaretar Telenors konkurransekraft i en utfordrende tid preget av høy makroøkonomisk usikkerhet, sier Engebretsen.

Les også: Blir ny sjef i Telenor Norge: - Vi står midt oppi tidenes moderniseringsløp

I tillegg til bemanningsreduksjonen nevnt ovenfor, vil det i løpet av året komme naturlig avgang blant ansatte og en betydelig reduksjon i antall innleide konsulenter. I sum er dette estimert til å være i samme omfang som reduksjonen av faste ansatte.