I en verden som blir stadig mer sammenvevd og global, økes konkurransen og dermed også behovet for å prestere. Her spiller våre ansatte en viktig rolle, da det til syvende og sist er de som gjør våre bedrifter konkurransedyktige.

Men det krever at vi som ledere gir dem de beste forutsetninger for å prestere. Klarer vi ikke å motivere våre ansatte til et miljø hvor det stilles høye krav til prestasjon, risikerer vi å miste fremtidig talent til andre arbeidsplasser. Vår oppfatning av jobb gjennomgår radikale endringer som følge av at utdannelsesnivå og levestandard stiger. Vi anser ikke lenger vårt arbeid som en transaksjon mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, hvor tiden byttes mot penger. Det handler om selvrealisering og tilfredsstillelse. Jobben vår skal være utfordrende og stimulerende i slik grad at det vektes høyere enn en tung lønningspose.

Her kan mange nordiske bedrifter lære av Silicon Valley, der bedriftskultur er en viktig del av kampen for de riktige medarbeiderne. Bedriftene i Silicon Valley vet at det er de ansatte som utgjør forskjellen, og at investering i nødvendig rammeverk er et krav for at de ansatte skal kunne levere varene. Bedrifter som lykkes med det blir belønnet med høy vekst.

Hos Facebook, som i mange andre bedrifter, er det alltid mer å gjøre enn det vi har tid til. Men å jobbe døgnet rundt er ingen garanti for gode resultater. Selv om det ikke er et motsetningsforhold mellom nedlagt tid og resultat, så handler det om hva vi bruker tiden vår på. Hos Facebook har vi en plakat som sier «Don’t mistake motion for progress». Det synes jeg er veldig beskrivende. Kulturen må oppmuntre de ansatte til å fokusere på det som virkelig driver oss fremover og som utgjør en forskjell. En kultur som gjør det, stoler på de ansattes evne til å bestemme hva vi skal fokusere på og hvordan vi gjør det. Det inkluderer også å la mennesker arbeide på den måten som er mest effektivt for dem. Det betyr å si nei til sjefen sin iblant, og at vi som ledere aksepterer at de ansatte sier nei hvis de ikke ser tilstrekkelig verdi i noe.

La dine ansatte gjøre feil: Gode forutsetninger for innovasjon er nøkkelen til suksess og for å utvikle seg som selskap. For å få fram de ideene som viser seg å bli avgjørende for bedriftens utvikling, må vi våge å la folk gjøre feil. Det må finnes rom for å teste nye tanker og ideer selv om de ikke flyr. Hos Facebook har vi såkalte Hackathons der vi jobber intensivt i ett døgn for å utvikle en ny idé. Ideen til Messenger ble for eksempel til under et Hackathon. Uten en kultur som tillater de ansatte å ta (velkalkulerte) risker, hadde ikke Facebook vært i nærheten av der vi er i dag.

I de prestasjonstunge selskapene finnes det også en kultur som oppmuntrer til tid for refleksjon. Noe som ellers ofte blir glemt i strevet etter effektivitet. Det betyr ikke at Silicon Valley-bedriftene leker i ballbasseng hele dagen eller løper to mil hver morgen. For meg handler det om å sette av tid til refleksjon i kalenderen hver dag. For meg betyr refleksjon å tullprate med kolleger, trene eller kanskje spille FIFA mot en kollega. Når ting blir satt i perspektiv kan vi se det med nye øyne, få flere kreative ideer og ta bedre avgjørelser. Hvis vi prioriterer bort tid for refleksjon for å i stedet bare produsere og levere, blir resultatet snarere tvert imot. Det samme gjelder for søvn og trening.

Når vi har tillit til at våre ansatte tar de rette valgene og vi har etablert forutsetningene for at de skal lykkes, vil vi få ansatte som trives og som har det bra. Da kommer også engasjementet som er nødvendig for å skape gode resultater. Kravene til bedrifter, og dermed kravene til de ansatte, vil fortsette å øke som følge av den globale konkurransen. Som ledere har vi mulighet, men også et ansvar, for å skape et miljø som tillater mennesker å uvikle seg, lykkes og være fornøyde med seg selv – selv når presset er stort. Vi må sette våre ansatte først – det er de som til syvende og sist kommer til å utgjøre forskjellen for våre bedrifter.