Matthew Leopold
Matthew
Leopold
Matthew vil presentere nytenkning om hvordan man skaper effekt og verdi gjennom partnerskap (fra sponsorater til CSR). Han vil demonstrere effektive verktøy og teknikker for hvordan man kan måle og evaluere håndfaste fordeler, sosial påvirkning og langsiktige prestasjoner ved partnerskap. Med en bakgrunn i PR og merkevarebygging har Matthew i store deler av sin karriere vært involvert i utformingen og implementeringen av partnerskap. Nylig har han inntatt kommersielle lederskapsroller hvor han har hjulpet virksomheter med å benytte partnerskap til å drive inntekter. Han ledet Sponsorship, Partnership & Brand-avdelingen hos British Gas. I de siste årene var han også ansvarlig for CSR partnerskap. Som styremedlem i European Sponsorship Association har han hjulpet bransjen med å bedre demonstrere effekten sponsorater og partnerskap har på forretningens resultat. I tillegg til å dele informasjon om hvordan partnerskap fungerer, forteller Matthew hvorfor de gjør det og hvordan de kan øke engasjement blant forbrukere og ansatte.
Tema: Driving impact from partnerships
Board Director
The European Sponsorship Association, ESA