Frode Aasheim
Frode
Aasheim
Leder - kongress, møter og arrangementer
Visit Norway, Innovasjon Norge