Monte Königs
Monte
Königs
Har du og din bedrift det som skal til for å gripe fremtidens publikum? Er dere klare for endringene som vil komme i arbeidslivet med Generasjon Z - den eneste generasjonen som er født i dette århundret? Monte Könings fra Nederland er en erfaren foredragsholder som har fordypet seg i Generasjon Z og menneskelig atferd. I dette foredraget inviterer Monte deg inn i Generasjon Z sin verden, og tidene de vokser opp i. Denne generasjonen av unge har mange av ferdighetene som kreves i det 21.århundre, og som de eldre må lære seg for å forbli relevante. For å tiltrekke de unge, må en ha innsikt i hva som trigger dem. I dette foredraget får du høre mer om hvilke ferdigheter som vil være essensielle for suksess i nær fremtid, hvordan teknologi vil påvirke vår atferd, og ikke minst hvordan dette kan linkes opp mot sponsor- og eventbransjen.
Ekspert i menneskelig atferd og samfunnsendring