Nina Veflen
Nina
Veflen
Nina Veflen er professor ved institutt for markedsføring ved Handelshøyskolen BI. Hun har over 20 års erfaring med forskning på forbrukerholdninger til mat. For tiden leder hun en arbeidspakke om risikokommunikasjon i et stort femårig EU finansiert forskningsprosjekt (Safeconsume.eu).
Professor ved institutt for markedsføring
Handelshøyskolen BI