Anna Stella Kyed Johnsen
Anna Stella
Kyed Johnsen
Anna Stella startet 1.10. som seniorrådgiver i tba_ - et nyopprettet konsulentselskap innenfor strategi og forretningsutvikling. Hun har tidligere jobbet over 7 år i kommunikasjonsavdelingen ved Oslo universitetssykehus, OUS, hvor hun har drevet med porteføljestyring, prosjekter, rådgiving, kursing og generelle kommunikasjonsoppgaver i kommunikasjonsavdelingen. Anna har 18 års erfaring innen kommunikasjonsarbeid, prosjektarbeid, rådgiving, kursing og foredrag fra flere store og små organisasjoner samt selvstendig næringsdrivende. Hun har utdanning innen kommunikasjon, organisasjonsteori, organisasjonspsykologi og prosjektledelse. Sist, men ikke minst, sykepleier.
Seniorrådgiver
TBA