Slik kommuniserer du i krisesituasjoner

20.10.2020 09:05:00 - 20.10.2020 09:35:00

Når et verdibudskap provoserer

Det kom en uventet og voldsom reaksjon fra spesielt ytterliggående meningsmiljøer da SAS lanserte reklamekampanjen «What is truly Scandinavian?» vinteren 2020. Kampanjens verdibudskap skulle vise hvordan vi har tatt med impulser fra verden og foredlet det til noe Skandinavisk. Ta del i SAS’ refleksjoner om å navigere merkevaren og hvordan de håndterte kommunikasjonen i en krisesituasjon.
Bård Nordhagen
Head of Marketing Programs
SAS
John Eckhoff
Pressesjef
SAS
20.10.2020 09:35:00 - 20.10.2020 10:05:00

Kommunikasjon i koronaens tid

Anna Stella startet 1.10. som seniorrådgiver i tba_ - et nyopprettet konsulentselskap innenfor strategi og forretningsutvikling. Hun har tidligere jobbet over 7 år i kommunikasjonsavdelingen ved Oslo universitetssykehus, OUS, hvor hun har drevet med porteføljestyring, prosjekter, rådgiving, kursing og generelle kommunikasjonsoppgaver i kommunikasjonsavdelingen. Anna har 18 års erfaring innen kommunikasjonsarbeid, prosjektarbeid, rådgiving, kursing og foredrag fra flere store og små organisasjoner samt selvstendig næringsdrivende. Hun har utdanning innen kommunikasjon, organisasjonsteori, organisasjonspsykologi og prosjektledelse. Sist, men ikke minst, sykepleier.
Anna Stella Kyed Johnsen
Seniorrådgiver
TBA
Anna Stella startet 1.10. som seniorrådgiver i tba_ - et nyopprettet konsulentselskap innenfor strategi og forretningsutvikling. Hun har tidligere jobbet over 7 år i kommunikasjonsavdelingen ved Oslo universitetssykehus, OUS, hvor hun har drevet med porteføljestyring, prosjekter, rådgiving, kursing og generelle kommunikasjonsoppgaver i kommunikasjonsavdelingen. Anna har 18 års erfaring innen kommunikasjonsarbeid, prosjektarbeid, rådgiving, kursing og foredrag fra flere store og små organisasjoner samt selvstendig næringsdrivende. Hun har utdanning innen kommunikasjon, organisasjonsteori, organisasjonspsykologi og prosjektledelse. Sist, men ikke minst, sykepleier.
20.10.2020 10:35:00 - 20.10.2020 11:05:00

Krisekommunikasjon: Klarer vi å bryte myter?

Folk tror på mange rare ting, spesielt i krisesituasjoner. Det er tøft å leve under stor usikkerhet, og da kan det være godt å ha noe å tro på, noe du kan gjøre for å unngå det farlige. Siden det dessverre ikke hjelper å spise hvitløk eller ta varme bad mot koronasmitte, ei heller å putte vakre stener i lomma, ønsker myndighetene å knuse disse mytene. Spørsmålet blir da hvordan de bør gå frem for å få folk til å erstatte disse mytene med faktabasert viten. Hvordan bør de kommunisere for å unngå at troen på mytene blir forsterket? Er det i det hele tatt mulig å få folk til å endre tro med kommunikasjon? Dette er noen av temaene som vil bli belyst i dette innlegget.
Nina Veflen er professor ved institutt for markedsføring ved Handelshøyskolen BI. Hun har over 20 års erfaring med forskning på forbrukerholdninger til mat. For tiden leder hun en arbeidspakke om risikokommunikasjon i et stort femårig EU finansiert forskningsprosjekt (Safeconsume.eu).
Nina Veflen
Professor ved institutt for markedsføring
Handelshøyskolen BI
Nina Veflen er professor ved institutt for markedsføring ved Handelshøyskolen BI. Hun har over 20 års erfaring med forskning på forbrukerholdninger til mat. For tiden leder hun en arbeidspakke om risikokommunikasjon i et stort femårig EU finansiert forskningsprosjekt (Safeconsume.eu).
20.10.2020 11:05:00 - 20.10.2020 11:35:00

Krisehåndtering – teori og praksis

Selv om alle kriser er ulike, er det mange fellestrekk ved god krisehåndtering. Innlegget vil gi en innføring i de viktigste prinsippene ved krisehåndtering, og gi praktiske tips og gode eksempler fra selskaper som har håndtert krevende situasjoner under corona-pandemien. Og hvordan snur man egentlig en krise til en mulighet, uten å risikere skade på merkevare og omdømme?
Rolf Aaneland har 15 års erfaring som kommunikasjonsrådgiver, og leder PR-byrået MSL og har tidligere vært leder for bransjeforeningen KOMM. Rolf har både erfaring fra markedsføring og kampanjevirksomhet, samtidig som han har bistått mange merkevarer og virksomheter i krevende media- og omdømmekriser.
Rolf Aaneland
Daglig leder
MSL Norge
Rolf Aaneland har 15 års erfaring som kommunikasjonsrådgiver, og leder PR-byrået MSL og har tidligere vært leder for bransjeforeningen KOMM. Rolf har både erfaring fra markedsføring og kampanjevirksomhet, samtidig som han har bistått mange merkevarer og virksomheter i krevende media- og omdømmekriser.