Gørill Husby Moore,
Gørill
Husby Moore,
Strategisk rådgiver politikk og samfunn,
Trigger
https://www.linkedin.com/in/gorillhusbymoore