Ellen Mossin Olesen
Ellen
Mossin Olesen
Ellen brenner for aktive verdier, levende samfunnsoppdrag og annerledes rekruttering. I 2003 hadde hun en idè om å starte et verdibasert kurssenter for mennesker uten jobb. Mennesker som opplevde ikke å bli sett for sitt potensial. Reaktorskolen skulle være en likeverdig skole som fremmet mangfold og der bedrifter skulle få erfare at det å tenke mangfoldig og gi mennesker muligheter – gir gode resultater. For å lykkes måtte hun leve som hun lærte. Da hun sa takk for seg i 2015, hadde skolen 350 medarbeidere i 48 lokasjoner og over 100,000 mennesker hadde fått nye muligheter. I 2015 reiste hun på en verdiekspedisjon for å samle data om hva de beste arbeidsplassene gjør for å leve verdier i kulturen. Hennes data levner liten tvil: De beste arbeidsplassene tenker mangfold og tar samfunnsansvar. I mai 2019 vant hun kåringen Global Woman Leadership Award – for de resultatene hennes engasjement og genuine tro på mennesker og muligheter har gitt.
Leder og gründer