Anne Gro Gulla,
Anne Gro
Gulla,
Merkevardirektør,
Telia