Mikkel Lassen Ellingsen
Mikkel
Lassen Ellingsen
Mikkel Lassen Ellingsen er advokat og rådgiver i IPR-konsulentselskapet Bryn Aarflot AS. Mikkel bistår norske og utenlandske klienter i alle størrelser med beskyttelse, håndheving og kommersialisering av deres immaterielle eiendeler og har bred erfaring med alt fra strategisk beskyttelsesarbeid til tvisteløsning og rettsprosesser knyttet til merkevarer og andre immaterielle rettigheter, samt markedsføringsrettslige spørsmål.
Advokat og rådgiver
Bryn Aarflot