Mediekonferansen 2018

25.10.2018 - 27.10.2018
Program
Strömstad spa&resort, Kebalvägen 229, Strömstad

Om

Mediekonferansen er en årlig konferanse som i løpet av to dager samler folk fra hele medie- og kommunikasjonsbransjen i Norge. Dette er en unik arena for nettverksbygging på tvers av alle bransjer innen mediefaget over 2 hele dager. Arrangementet er forventet å ha ca. 300 deltagere. Mediekonferansen regnes som en av de viktigste arrangementene i norsk mediebransje, og 2018 vil være det 39 året konferansen blir gjennomført.Selve arrangementet har fokus på høy kvalitet på faglig innhold, og booker både nasjonale og internasjonale foredragsholdere innenfor temaet. Vi ønsker å oppdatere våre deltakere på de nyeste trendene og aktuelle emner innenfor bransjen. Kveldene har sosiale arrangementet, festmiddag med prisutdeling, get-together og underholdning.

Sponsorer

Foredragsholdere

Arrangører