Bahare Viken
Bahare
Viken
Bahare Viken jobber i NRK Nyheter Ung og har ledet satsningen til NRK mot å treffe et yngre publikum på digitale plattformer.
Redaksjonsleder
NRK Nyheter Ung