Thomas Høgebøl
Thomas
Høgebøl
Thomas Høgebøl is an experienced executive and communications strategist which over the last 20 years has served as Executive Chairman for McCann Worldgroup in the Nordics and the Benelux and as marketing executive for TV 2. Recently Høgebøl launched Scandinavia's first independent communication- and technology family The North Alliance containing Swedish agencies Åkestam.Holst, Great Works, Bold, Promenad and Knock, Danish agency &Co and Norwegian design and technology company Making Waves. Sammen med Thomas Høgebøl kommer også seniorpartner Kai Jordahl fra investeringsselskapet Capman. Capman har vært involvert i en rekke investeringer i medie- og kommunikasjonsindustrien de siste årene og er i dag største eier i The North Alliance etter at selskapet i 2013 solgte seg ut av tv-markedet og tv-produksjonsselskapet A Nice Group. Jordahl er i tillegg leder av Capmans oppkjøpsteam.
Adm. direktør
The North Alliance
https://no.linkedin.com/in/thomas-høgebøl-a71145