Mathilde Fiquet
Mathilde
Fiquet
Mathilde har vært FEDMAs EU-sjef siden 2010. FEDMA (Federation of European Direct and Interactive Marketing) er NORDMAs søster i EU, og Mathilde koordinerer arbeidet med EUs juridiske saker om databeskyttelse og personvern innen datadrevet og direkte markedsføring. Nå er hennes fokus rettet mot EUs arbeid med ePrivacy forordningen, og dets innvirkning på datadrevet og direkte markedsføring. Mathilde er medlem i EASA (European Advertising Standard Alliance), og deltakende i styret for EDAA (European Interactive Digital Advertising Alliance). Hun har en mastergrad i europeiske offentlige saker fra Universitetet i Maastricht i Nederland.
FEDMA