Kim Wikan Barth,
Kim Wikan
Barth,
Kim har hatt flere forskjellige stillinger i Gjensidige. I nåværende stilling har han søkt å forene merkevareledelse med kundeorientering og arbeid med kundeopplevelsen. I Gjensidige har han jobbet med hele bredden av tiltakskategorier som er nødvendig for reel kundeorientering av en organisasjon; alt fra strategi, service design, CRM, produkt- og tjenesteutvikling, distribusjon, organisasjons- og ledelseskultur, insentivmodeller og KPI-strukturer.
Head of Brand,
Gjensidige