Kim Wikan Barth
Kim Wikan
Barth
Kim Wikan Barth har 20 års erfaring i merkevare og innovasjonsledelse der kundeorientering har stått i høysetet. Han har hatt flere ulike roller i Gjensidige. De siste årene har han hatt ansvaret for Vekst og Nye Tjenester i privatmarkedet. Som sønn av to antropologer tilbrakte Kim mye av sin oppvekst i mange av verdens mest utilgjengelige avkroker noe som har bidratt til hans store nysgjerrighet på folk og menneskelig adferd.
Direktør Vekst og Nye tjenester
Gjensidige