Gunstein Instefjord
Gunstein
Instefjord
Leder for forbrukerpolitikk
Forbrukerrådet