David Krogh
David
Krogh
David er Nordic Design Director i Accenture Song, der han jobber med designledelse på tvers i Norden. Han har bred erfaring med å lede kreative team og innovasjonssatsninger. Han balanserer det kreative med det kommersielle i produkt- og tjenesteutvikling, og syns utgangspunktet for all nyvinning og verdiskapning skal være på sluttkundens premisser, behov og opplevelse.
Nordic Design Director
Accenture Song