Kari Anne Solfjeld Eid
Kari Anne
Solfjeld Eid
Kari Anne Solfjeld Eid er designer og serie-entreprenør. Kari Anne grunnla i 2017 designbyrået Hoi! som utelukkende jobber med bærekraftige prosjekter, og har gjennom Hoi! vært UX lead hos Ruter og lead for utviklingen av NAFs sykkelforsikring NAF Mov. Kari Anne er tidligere leder i Oslo syklistforening og en aktiv pådriver for meri bærekraftig byutvikling. I 2020 spant Hoi! ut Whee! som et eget selskap, og Kari Anne fokuserer nå på oppgaven som kreativ leder og leder for produkt- og tjenesteutvikling i Whee!
Kreativ leder og leder for produkt- og tjenesteutvikling
Whee!