Tarje Gaustad
Tarje
Gaustad
Tarje er sivilmarkedsfører (NMH), cand. merc i strategi og ledelse (NHH) og har doktorgrad i markedsføring (BI). Han forsker på forbrukeratferd og merkevarer, herunder forbrukers selvbilde og bruk av merker som identitetsmarkører, forbrukerresponser til endringer i merkeimage og negativ merkeeksponering (bevisste og ubevisste effekter).Tarje har flere års erfaring som strategisk rådgiver i MarkUp Consulting og har bistått mange av Norges ledende bedrifter på både privat- og bedriftsmarkedet.
Høyskolelektor/program direktør
Markedshøyskolen
https://no.linkedin.com/in/tarje-gaustad-23a318