Agnar Aldridge
Agnar
Aldridge
Agnar Aldridge har over 10 års erfaring som rådgiver i Starcom. Han jobber tett med kunder som Storebrand, Telenor og Bertel O Steen, og har de siste årene ledet strategiske leveranser som har blitt premiert både i Medieprisen og i INMA Performance Awards.
Business Director
Starcom
https://no.linkedin.com/in/agnaraldridge/no