Hannah Snyder
Hannah
Snyder
Hannah Snyder är Assistant Professor vid avdelningen för marknadsföring på BI - Norwegian Business School. Hon tog din doktorsgrad vid Linköpings Universitet 2016 och var sedan ett år vid University of Queensland, Australien innan hon började på BI 2017. Hennes forskning har bland annat blivit publicerad i Journal of Business Research och Journal of Service Management. Generellt så är Hannahs forskningsintressen riktade mot tjänstemarknadsföring med ett specifikt focus på värdeskapande, tjänsteinnovation och kundbeteende.
Assistant Professor
Handelshøyskolen BI