Line Lervik-Olsen
Line
Lervik-Olsen
Line Lervik-Olsen er professor ved Handelshøyskolen BI og professor II ved Norges Handelshøyskole Senter for Service Innovasjon. Lervik-Olsen har vært forskningsleder for Norsk Kundebarometer og er i dag analysesansvarlig for Norsk Innovasjonsindeks. Lervik-Olsen har innenfor fagfeltet service markedsføring og service innovasjon publisert internasjonale vitenskapelige artikler og bokkapitler, artikler i tidsskriftet Magma og har sammen med Tor Wallin Andreassen skrevet boken Service og Innovasjon.
Professor Handelshøyskolen BI/ Professor II Norges Handelshøyskole