Fred Erling Selnes
Fred Erling
Selnes
Fred Selnes er professor fra Institutt for markedsføring BI og leder av CPM. Fred er en ledende kapasitet innen markedsstrategi, har publisert en rekke vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter, og har skrevet flere lærebøker. 
Professor i strategi og markedsføring
Handelshøyskolen BI