Merete Mandt Larsen
Merete
Mandt Larsen
Merete Mandt Larsen jobber som daglig leder i Mediebyråforeningen. Merete har lang erfaring fra byrå og kundeside og har jobbet inne fagfeltene mediestrategi, kommunikasjonsstrategi, merkevare- og omdømmebygging. Merete har vært ansatt bl.a. hos; Aftenposten, Carat Norge AS, Mediacom AS, Bates, Publicis og Lofotkraft AS.
Daglig leder
Mediebyråforeningen