Vikki N. Walle-Hansen
Vikki N.
Walle-Hansen
Seniorkonsulent, trendanalyse og innovasjon i Opinion
https://www.linkedin.com/in/vikkiwh/