Metha Leonhardsen
Metha
Leonhardsen
Metha jobber med strategisk HR og bærekraft hver eneste dag. Hun elsker mennesker, kompetanseutvikling, og mangfold. I 2019 grunnla hun Diversitas -Norges ledende nettverk for mangfold og kjønnsbalanse i bygg- og anleggsbransjen.
Organisasjonssjef
Mesta