Torkel Johannessen
Torkel
Johannessen
Torkel Johannessen er CEO i Pearl Convert, en av Nordens største leverandører og driftspartnere innen digital handel. Bedriften har utviklet og drifter ca 40 store norske netthandelsløsninger. Han har mer enn 20 års digital erfaring fra både inn- og utland. De siste 15 årene har han jobbet bredt innen digital handel med ansvar for både å bygge opp og lede nettbutikker, levere tjenester til netthandelsselskaper, samt inneha styre- og eierroller.
CEO
Pearl Convert