Sigurd Granmark
Sigurd
Granmark
Ikke andre ting, men ting litt annerledes Da Sigurd tok lederstillingen i Adidas gruppen, var merkevaren en "underdog" i forhold til sin konkurrent, Nike. Han gjorde flere grep for å snu dette og for å gi de ansatte en ny giv og tro på produktet. Ansatte fikk fri en dag i måneden, på én betingelse. De måtte gjøre noe som utviklet dem som ansatte i selskapet. Sigurd har de siste 10 årene kartlagt hva som gjør at noen organisasjoner, utøvere, ansatte og lag alltid klarer å gjenskape de gode resultatene. Han er tidligere leder av Adidas gruppen i Norge og har lang erfaring som leder av internasjonale selskaper og har mottatt flere utmerkelser for sitt lederskap. Adidas Norge er i dag markedsleder og kåret til den beste organisasjonen i Europa.
Mental trener og foredragsholder
Tidligere leder Adidas gruppen i Norge