Ingrid Godager
Ingrid
Godager
Ingrid Godager er innholdsprodusent og SoMe-kreatør i Anorak. Hun jobber både kreativt med idéarbeid til sosiale medier, men setter også ideene til liv, og er ute og produserer både film, tekst og bilder.
Innholdsprodusent og SoMe-kreatør
Anorak