Penetrace
Penetrace leverer innsikt og effektdokumentasjon på en effektiv og systematisk måte. Rapporter presenteres i online dashbords med mulighet til å benchmarke resultater. Dette gir en 360-graders visning av effekten av markedsføringsaktiviteter og gjør det enklere å forstå årsak og virkning. Våre ansatte har bred erfaring innen kvantitativ og kvalitativ metode, prosjektdrift og teknologi. Våre rådgivere har erfaring fra både media og analysebransjen, samt erfaring med gjennomføring av prosjekter innen merkevare, kommunikasjonseffekter, og andre analyseprosjekter. I Penetrace bruker vi denne kompetansen sammen med nyskapning innen teknologi for å gi våre kunder det beste grunnlaget for å ta gode beslutninger.
www.penetrace.com/