Trine Larsen
Trine
Larsen
Trine Larsen er administrerende direktør og seniorrådgiver i Hammer & Hanborg. Trine har over 25 års erfaring med rekruttering av ledere og spesialister. Trine har rekruttert flere av toppene i norsk næringsliv og bistått flere bedrifter med hvordan de skal organisere seg i en ny tid som krever ny kompetanse. Trine er arbeidslivekspert for en rekke redaksjoner, foredragsholder og meningsbærer. Hammer & Hanborg er spesialisten på rekruttering og konsulentutleie innen fagområdene kommunikasjon, markedsføring, HR, growth, MarTech, ComTech og e-commerce. Hammer & Hanborg er utgiver av boken Fremtidens Arbeidsliv og undersøkelsene Fremtidens kommunikasjon & markedsføring og Fremtidens lederskap.
Adm. dir. og seniorrådgiver
Hammer & Hanborg