Kjetil Aukland
Kjetil
Aukland
Lektor
BI
https://no.linkedin.com/in/kjetil-aukland-96759212