ANFO - Lov og rett i markeds- og kommunikasjonsarbeid 2019

25.04.2019 08:30 - 14:00
Program
Latter, Aker Brygge, Holmens Gate 1, Oslo

Om

LOV OG RETT I MARKEDS- OG KOMMUNIKASJONSARBEID 2019

Program
Torsdag 25.04.2019

08:30 - 08:55

Kaffe og registrering

09:00 - 09:30

Les mer Google og Facebook – hva nå?

Carsten Gunnarstorp, Advokat, ANFO
Vebjørn Søndersrød, Advokat og partner, Ræder
Så og si alle markedsførere bruker Google og Facebook i sine markedsføringsaktiviteter. Bruken av kanalene reiser flere problemstillinger i forhold til regelverket om personvern og markedsføring, og mange er usikre på lovligheten og behovet for samtykker. Advokatene Carsten Gunnarstorp/ANFO og Vebjørn Søndersrød/Ræder skal redegjøre for de mest vanlige problemstillingene med fokus på hva som kan gjøres uten samtykke. Videre vil det bli redegjort for det arbeidet ANFO gjør for at norske markedsførere skal kunne føle seg trygge på tjenestene fra Google og Facebook.
09:30 - 10:00

Les mer Annonsørenes nettsider er den store elefanten i GDPR-rommet

Carsten Gunnarstorp, Advokat, ANFO
Anders Willstedt, CEO og Co-Founder, Conzentio
Anders Willstedt fra Conzentio og Carsten Gunnarstorp fra ANFO redegjør for praktiske og rettslige forhold vedrørende utlevering av personopplysninger fra hjemmesider. Mange har ikke oversikt over hvilke tredjeparter de har invitert inn på egen hjemmeside – og enda mindre oversikt over omfanget av utlevering av personopplysninger til disse tredjepartene. Uten å være klar over det, er det implementert teknologi som utleverer personopplysninger som blir videresolgt.
10:00 - 10:30

Les mer Rett på sak – markedsføringsloven, ® og ©

Sissel Bøe-Sollund, Seniorrådgiver, Patentstyret
Hver dag blir du eksponert for ulike varemerker. Hva vil det si å ha et ®egistrert varemerke og hvilke konkurransefortrinn kan dette gi? Hva sier markedsføringsloven om å bruke andres varemerker eller verk i markedsføring? Og hva er forskjellen på ® og ©? Som jurist i Patentstyret er Sissel Bøe-Sollund daglig med på å ta beslutninger som former varemerkeretten i Norge. Nå oppsummerer hun det viktigste du bør vite om varemerker, markedsføringsloven og opphavsrett.
10:30 - 10:50

Pause

10:50 - 11:20

Les mer Big Data – "New" Legal Thinking – i et markedsføringsperspektiv

Martin Berggreen Rove, Partner, Advokatfirmaet Selmer
Kunnskap om forbrukere, kunder, potensielle kunder mv. har alltid vært viktig. Den teknologiske utviklingen, blant annet det som omtales som "Big Data" og "Artificial Intelligence", har åpnet opp for nye muligheter med enormt potensiale, som vi bare har sett begynnelsen av. Hva er viktig å tenke på i den forbindelse? Det er en strategisk og kommersiell side – og en juridisk. Det er ikke bare personvern, men også andre forhold det er grunn til å tenke over og håndtere riktig, for å få mest mulig ut av dataene. Foredraget illustrerer muligheter og gir et overblikk over typiske forhold man bør være bevisst på.
11:20 - 11:50

Les mer ePrivacy, what next for the direct marketing industry

Mathilde Figquet, Director General, FEDMA
11 month after the implementation deadline of the GDPR, companies are still working to find the right way to set it up in practice, and complaints are on their way to Data Protection Authorities. In this context, what does the ePrivacy Regulation means for the direct marketing and advertising industry. After 2 years of discussions in Brussels, the legislators still haven’t found agreement on the file. With the European elections taking place in one month, what will happen to the ePrivacy?
11:50 - 12:35

Lunsj

12:35 - 13:05

Les mer Vectuary, Fidzup, Teemo og Singlespot: Hva fire tilsynssaker fra Frankrike forteller oss om fremtiden til AdTech og GDPR-samtykke

Christian Werner Skovly, Advokatfullmeltig, Advokatfirmaet Føyen Torkildsen
Mens Datatilsynet i Norge hittil har foretatt seg lite, har tilsynsmyndighetene i Frankrike (CNIL) aksjonert mot flere leverandører av annonseteknologi. Skovly vil drøfte hvilke implikasjoner sakene kan ha for hvordan samtykke brukes i AdTech-bransjen, samt hva de forteller oss tilsynets syn på IAB sitt «Transparancy and Consent Framework».
13:05 - 13:25

Les mer Nytt og viktig i markeds- og kommunikasjonsrett 2018/2019

Kristiane Aarvik, Advokat, Advokatfirma Wiersholm
Maria Høye Haugstad, Advokat, Advokatfirmaet Wiersholm
Gjennomgang av aktuelle rettsavgjørelser fra Næringslivets Konkurranseutvalg, Markedsrådet, Domstolene og EU.
13:25 - 13:45

Les mer Fagutvalg for influencer-markedsføring

Wenche Jacobsen, Prosjektdirektør, ANFO
Både influencerne, influencernettverk og annonsører ønsker å bidra konstruktivt for å etablere klare rammer og prinsipper for hva som er akseptabelt og hva som er fornuftig. Siden september har de to organisasjonene og flere influencernettverk jobbet med retningslinjer for Influencer markedsføring. Fagutvalget for Influencer markedsføring er organisasjonen som skal ivareta dette. Denne organisasjonen er under etablering. Modellen henter inspirasjon fra MFU (Matvarebransjens Faglige Utvalg), en annen selvreguleringsordning som administreres av ANFO.

Sponsorer

Foredragsholdere

Maria Høye Haugstad
Advokat, Advokatfirmaet Wiersholm
Kristiane Aarvik
Advokat, Advokatfirma Wiersholm
Wenche Jacobsen
Prosjektdirektør, ANFO
Christian Werner Skovly
Advokatfullmeltig, Advokatfirmaet Føyen Torkildsen
Mathilde Figquet
Director General, FEDMA
Martin Berggreen Rove
Partner, Advokatfirmaet Selmer
Anders Willstedt
CEO og Co-Founder, Conzentio
Carsten Gunnarstorp
Advokat, ANFO
Vebjørn Søndersrød
Advokat og partner, Ræder
Sissel Bøe-Sollund
Seniorrådgiver, Patentstyret

Arrangører

ANFO - Lov og rett i markeds- og kommunikasjonsarbeid 2019