Lillian Wallin
Lillian
Wallin
Lillian Wallin har lang og solid erfaring fra Norske og Nordiske merkevarer og retail markedsføring. Med et strategisk utganspunkt som er tilpasset en ny mediehverdag og digitale vaner i stadig endring har hun skapt dokument effekt i from av kategorivekst, styrket merkevare, salg og lojalitet
Head of Marketing and Content
Elkjøp Nordic
https://www.linkedin.com/in/lillian-wallin-09b6a25/