Tusen takk til Markus Lind for at han trekker frem Eggs Design som et eksempel på noen som i kommunikasjonsbransjen som driver med innovasjon og utvikling. Det er bare det at vi ikke er i kommunikasjonsbransjen. Vi er i designbransjen. Kanskje ikke særlig oppklarende, for design er kanskje det mest forvirrende av alle forvirrende begreper. Så for å avklare litt: vi er i den delen av designbransjen som har industridesign som ryggrad.

Industridesign er et fag, et håndverk, og det er en del vesensforskjeller mellom tilnærming og kompetanse. Enkelt forklart er forskjellen mellom kommunikasjon og design: «PR og reklame handler om å få folk til å elske produktene dine. Design handler om å skape produkter som folk vil elske». 

Ryggraden er industridesign, men i Eggs har vi flere andre kompetanser med på laget - herunder kreative teknologer, merkevarebyggere og kommunikasjonsdesignere. Industridesignere har alltid drevet med innovasjon. Designdreven innovasjon som tar menneskers perspektiv - i motsetning til teknologidreven innovasjon, for eksempel.

Som Markus Lind beskriver, vil mange i kommunikasjonsbransjen drive med innovasjon, og vi opplever nå full forvirring i kundeland, for hvem i alle dager skal de jobbe med om å skape fremtidens tjenester? Og hva er fremtidens tjenester?

Vi kan alle kommunisere. Jeg mener; vi har alle lært å lese og skrive på skolen, og alle fusker vi litt i kommunikasjonsfaget. Men for å bli mer treffsikre, leier vi inn profesjonelle kommunikatører som kan håndverket sitt.

Det er forskjell på en kreatør og en innovatør. Alle mennesker er født kreative, og det viser seg at den kreative muskelen kan trenes opp hvis den er blitt slapp. Ideer er det flust av; vi får alle hundrevis av ideer når vi bare kommer i gang med en kreativ prosess (det kan gjerne skje i et middagsselskap eller på et nachspiel). Innovasjon er en helt annen fisk: 

«Innovasjon er å sette de riktige idéene ut i livet og tjene penger på dem».  

«Fravær av bransjeforening har nok gjort at vi ikke har hatt de store hornene å tute i, og vi har lite av gullditten- og gulldatten-priser»

Og innovasjon krever en mengde faktorer for å lykkes, ikke minst tverrfaglighet og godt håndverk.

Designhåndverket handler om å sikre at vi har de riktige ideene og at disse omformes til produkter og tjenester som folk vil elske. Også trenger vi ingeniører, kommunikasjonsdesignere, kommunikatører, forretningsutviklere, økonomer, selgere, noen ganger forskere, psykologer og antropologer og ofte folk med domenekunnskap for å sikre suksessen til den nye tjenesten. Med suksess mener vi naturligvis økonomisk suksess. 

Vi har sett bransjeglidninger komme de siste fire-fem årene. «Alle» vil drive med tjenestedesign, og enda flere sier at de driver med design thinking, især management consulting som visstnok er veldig glad i thinking-delen, men som ikke kan designhåndverket. Det er tydelig at alle nå også vil drive med innovasjon.

Designbransjen (ja riktig gjettet, den med industridesign som ryggrad) har lenge vært den grå eminensen og uten kraftfull bransjeforening. Fravær av bransjeforening har nok gjort at vi ikke har hatt de store hornene å tute i, og vi har lite av gullditten- og gulldatten-priser. Men de siste tre-fire årene har etterspørselen etter design og designdreven innovasjon vokst kraftig. Den samlede omsetningsveksten i bransjen er etter våre egne beregninger på 25 prosent fra 2014 til 2015. Vår egen vekst var på 52 prosent.

Det er full forvirring i kundeland og full forvirring i mange bransjer. Vi er flere og flere som driver med innovasjon med flere og flere fag som utgangspunkt, og det kommer vi til å fortsette å være. Business as unusual er den nye dagsorden.

Trenger vi en ny bransjeforening? Fordelen med ikke å ha en bransjeforening er at vi slipper politikk og diskusjoner om hvem vi er og hva vi driver med, nå når alt er i oppløsning. Så da har vi friheten til å lage en helt ny bransjeforening. Eller kanskje en interesseorganisasjon? En interesseorganisasjon for dem som driver med innovasjon på tvers av bransjer, byråer, kunder og fag. Hvem blir med?