L’Oréal utfordret Maxus til å skape en kampanje som ville generere over 63 500 app-nedlastinger innen seks måneder. Kjernemålgruppen var unge kvinner, som ofte er både inspirasjonssøkende og selvpromoterende. Digitale plattformer, og spesielt mobilen, er deres foretrukne kanal og livet deres skjer på sosiale medier. De er opptatt av å teste ut de samme løsningene som sine jevnaldrende eller sine forbilder, bloggere og vloggere. Kontinuerlig produksjon av innhold ble grunnpilaren for kampanjen, publisert primært i digitale kanaler med hjelp av influencers, konkurranser og egne arrangementer.

Budskapet ble optimalisert og tilpasset i takt med antall nedlastninger og engasjement for å forsterke delingseffekten. Kampanjen holdt seg fersk og applikasjonen forble relevant hos målgruppen gjennom hele perioden. Appen ble fort nr. 1 i AppStore og fikk totalt 119 172 nedlastninger i Norge. Hele 36 % av målgruppen lastet den ned! I løpet av de første tre månedene ble 2,6 millioner produkter testet og 875 000 looks laget, hvorav mange ble delt i sosiale medier. For L’Oréal Paris ble dette en suksess med tanke på tid brukt med deres produkter og ikke minst i form av salg da appen var tilknyttet en e-handel løsning hos deres retailers. En ny kommunikasjonskanal var skapt.